Taxatie

Taxatie

Wij verrichten taxaties onder andere in opdracht van scheepseigenaren, verzekeraars, makelaars, banken en andere (financieel) betrokkenen. Door de ruime ervaring zijn onze experts goed op de hoogte van de marktwerking en kunnen wij een reële waardebepaling uitvoeren. Onze taxatierapporten voldoen aan de laatste richtlijnen van de bankwereld, mede hierdoor worden onze taxatierapporten door zowel alle (binnenvaart)banken alsmede door alle crowfund platformen geaccepteerd.

Het uitvoeren van een taxatie kan plaats vinden voor o.a. bedrijfsovername, aan-/verkoop van een schip, voorgenomen investeringen/verbouwing of een tussentijdse herwaardering.

Bij het bepalen van de waarde wordt rekening gehouden met uitgevoerde verbeteringen en afschrijvingen van het schip, de technische installatie en de voorgenomen investeringen. Hierbij wordt o.a. aandacht geschonken aan de te verwachten investeringen conform het ES-TRIN en/of de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Uiteraard houden wij rekening met de milieuaspecten en eventuele verduurzaming van het schip.

Al onze experts zijn als taxateur ingeschreven in het Verenigd Register van Taxateurs – VRT.