Overige inspecties

Bouwbegeleiding

Laat u een nieuw schip bouwen of ingrijpend verbouwen, dan kunnen wij tijdens dit proces periodiek een inspectie uitvoeren. Hierbij wordt nagegaan of de (ver)bouw(ing) deugdelijk en conform de eisen van ILenT wordt uitgevoerd.

Overige inspecties

Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse andere inspecties, bijvoorbeeld een inspectie onder de laadvloer of een toestandsinspectie. Ook voor het opstellen van een in-/uit de huur rapport bent u bij ons aan het juiste adres.

Tekening- en berekeningkeur

Bij ons kunt u terecht voor alle soorten scheepsberekeningen om te bezien of aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Denk hierbij vooral aan stabiliteits-, sterkte- en lekberekeningen ten behoeve van certificering. Helaas heeft het (recente) verleden duidelijk gemaakt wat het belang is van een goede stabiliteit van een vaartuig, deze berekeningen worden grotendeels gemaakt voor drijvende werktuigen, container-, tank-, beun- en passagiersschepen. Onze experts hebben in diverse werkgroepen en commissies zitting (gehad) om uw veiligheid op dit punt omhoog te brengen.