Overige inspecties

Bouwbegeleiding

Laat u een nieuw schip bouwen of ingrijpend verbouwen, dan kunnen wij tijdens dit proces periodiek een inspectie uitvoeren ten behoeve van certificering. Hierbij wordt nagegaan of de (ver)bouw(ing) deugdelijk en conform de eisen van ILenT wordt uitgevoerd.

Overige inspecties

Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse andere inspecties, bijvoorbeeld een proefvaart, inspectie onder de laadvloer of een toestandsinspectie. Ook voor het opstellen van een in-/uit de huur rapport bent u bij ons aan het juiste adres.

  • Wij kunnen de proefvaarten verzorgen voor bijvoorbeeld een (uitbreiding) van een duwaantekening, het uitvoeren van een geluidsmeting bij hermotoriseren of na het plaatsen van een nieuwe betimmering van de woning. Tevens dient bij het vernieuwen van het stuurwerk ook de manoeuvreereigenschappen aangetoond te worden middels een proefvaart.

  • Een inspectie onder de laadvloer wordt uitgevoerd wanneer er een nieuwe laadvloer wordt geplaatst. Bij deze uitgebreide inspectie wordt gekeken naar de staat van het vlak aan de binnenzijde , de verbanddelen en de spant-/spoorverbindingen.

  • Bij een toestandsinspectie wordt een 0-meting uitgevoerd voor aanvang van ingrijpende werkzaamheden in de directe omgeving van uw object. Na voltooiing van de werkzaamheden wordt er een eindbeoordeling uitgevoerd, waaruit geconcludeerd kan worden wat de invloed is geweest van de werkzaamheden op uw object.

  • Bent u voornemens om b.v. een vrachtduwbak te huren of te verhuren dan is het van belang een "in-de-huur"-rapport op te laten stellen. In dit rapport wordt een uitgebreide beschrijving gemaakt m.b.t. de algehele toestand van het object voor aanvang van de huurperiode. Na beëindiging van de verhuurperiode wordt een "uit-de-huur"-rapport opgesteld, hierbij worden de verschillen tussen de beide opnames beschreven. Indien gewenst kan er een calculatie worden opgemaakt voor het herstel van de eventuele afwijkingen.

Tekening- en berekeningkeur

Bij ons kunt u terecht voor alle soorten scheepsberekeningen om te bezien of aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Denk hierbij vooral aan stabiliteits-, sterkte- en lekberekeningen ten behoeve van certificering. Helaas heeft het (recente) verleden duidelijk gemaakt wat het belang is van een goede stabiliteit van een vaartuig, deze berekeningen worden grotendeels gemaakt voor drijvende werktuigen, container-, tank-, beun- en passagiersschepen. Onze experts hebben in diverse werkgroepen en commissies zitting (gehad) om uw veiligheid op dit punt omhoog te brengen.

Heeft u reeds een aangepaste constructietekening dan kunnen wij deze, in samenspraak met uw tekenbureau, namens het NBKB voor u keuren.