Externe links

Op al onze opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Experts voor Kust-, Rijn- en Binnenvaart (VEKRB) van toepassing.

Via bovenstaande link kunt u op de site van ILenT een formulier downladen om een (nieuwe) meet- en/of beunbrief aan te vragen bij ILenT.

Is uw adres of gekozen woonplaats veranderd of wanneer de gegevens van uw schip, zoals naam, inrichting of motor(en) veranderen, dient u dit ook aan het kadaster door te geven. U kunt hiervoor bovenstaande link gebruiken.

Onze experts zijn allen geregistreerd bij de Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs.

Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen. 

Lijsten van bevoegde autoriteiten, erkende bedrijven alsook goedgekeurde apparatuur en uitrustingen op het gebied van de technische voorschriften voor binnenschepen.