Hermotoriseren

Hermotoriseren

Gaat u een nieuwe dieselgedreven hoofdmotor, boegschroefmotor of generatorset inbouwen, dan verzorgen wij graag de bijbehorende inspectie, inclusief de benodigde certificaatwijziging(en).

De werkzaamheden voor deze certificaatwijzigingen bevatten o.a. het opmaken/uitvoeren van een:

  • Inbouwverklaring (na het plaatsen van een nieuwe dieselmotor met een vermogen > 19 kW);

  • Geluidsmeting (na het plaatsen van een nieuwe dieselmotor met een vermogen > 19 kW);

  • Proefvaart (bij wijziging van de voortstuwingsmotor of ten behoeve van het verhogen van de exploitatiewijze).

Per 01 januari 2020 gelden voor dieselmotoren met een vermogen groter dan 300 kW de emissie-eisen overeenkomstig NRMM Stage V. In plaats van een dieselmotor die voldoet aan NRMM Stage V, kan een z.g. overgangsmotor ingebouwd worden mits deze dieselmotor voldoet aan de emissie-eisen overeenkomstig CCR fase II en/of NRMM Stage IIIA of IIIB en is gefabriceerd vóór het begin van de overgangsperiode, t.w.:

  • vóór 01 januari 2020.

Deze z.g. overgangsmotor(en) dient aan boord te zijn ingebouwd, t.w.:

  • uiterlijk op 30 september 2022.

Per 01 januari 2019 geldt voor dieselmotoren met een vermogen kleiner dan 300 kW de emissie-eisen overeenkomstig NRMM Stage V. Voor deze motoren is de overgangsregeling per 31 december 2021 geëindigd.