Casco- en veiligheidsinspectie

Certificaat van Onderzoek / Communautair Binnenvaartcertificaat

Voor alle vaartuigen kunnen wij de casco- en veiligheidsinspectie, de zogenaamde 'onder- en bovenwater keuring', verzorgen. Deze werkzaamheden beginnen met het maken van de aanvraag voor her-/eerste certificering, het uitvoeren van de benodigde inspecties tot het opmaken van definitieve certificaten.

Indien nodig voeren wij hiervoor uiteraard o.a. ook de benodigde geluidsmeting uit en kunnen wij de tekening- en schemakeur verzorgen.

Binnen een jaar voor afloopdatum van uw huidige certificaat kunt u beginnen met de hercertificering waarbij de huidige afloopdatum van het certificaat leidend zal blijven.

De certificerende inspecties worden uitgevoerd namens het NBKB (Nederlands Bureau Keuring Binnenvaart), waarbij opgemerkt moet worden dat ons bureau beschikt over de competenties voor de inspecties aan alle typen vaartuigen.

De volgende schepen zijn o.a. certificaat plichtig:

  • Alle schepen met een lengte >20,00 meter en/of een verplaatsing (LxBxT) >100 m³ (inclusief pleziervaartuigen);

  • Passagiersschepen >12 personen;

  • Drijvende werktuigen:

  • Voor uitgebreidere informatie staan wij u graag te woord.

Bij een eventuele aan-/verkoop van een schip adviseren wij te allen tijde om de scheepscertificaten te verlengen, al dan niet rekening houdende met aanvullende voorwaarden tussen koper en verkoper.

ADN Certificaat van Goedkeuring

De ADN veiligheidsinspectie kan tussentijds worden uitgevoerd of gelijktijdig met het verlengen van het CvO/CBB. Sinds 2019 is het Certificaat van Goedkeuring een op zichzelf staand certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar, waarbij de afloopdatum kan afwijken van de afloopdatum van het CvO/CBB.